Wednesday, August 13, 2014

Crossbred Steers (Div 2)

Crossbred Steers (Div 2):
Class 1- 1st Hayley Abell 2nd Lauren Mosher
Class 2- 1st Colton Otto 2nd Kaylee Miller
Class 3- 1st Cassidy Moore 2nd Jaedynn Evans
Class 4- 1st McKlain Jorgensen
2nd Abi Henderson
Class 5- 1st Tairk Goken 2nd Maggie Ferguson
Class 6- 1st Tara DenHerder 2nd Henry Holversten
Champion-McKlain Jorgensen
Reserve-Tairk Goken

No comments:

Post a Comment